Borderline

Addresse

Gydevang 39-41

3450 Allerød

Telefon

42 49 00 01

Email

info@support4life.dk

Borderline  

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse - også kendt som borderline - er en diagnose med alvorlige konsekvenser, der skader borgerens relationer og som i værste fald kan resultere i alvorlig selvskade. Det skønnes, at cirka én ud af 50 danskere lider af en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Diagnosen bygger på ustabile følelser og skiftende forhold til andre mennesker, hvilket resulterer i korte og intense positive forhold, der erstattes af negative følelser til den samme person. Konsekvenserne heraf kan være særdeles omfangsrige, men via den rette behandling samt en tilpasset hverdag, kan flere symptomer mindskes eller helt afhjælpes.

Hos Support4Life har vi den fornødne menneskelige kapacitet til effektiv støtte til personer med borderline. Vi arbejder både med børn og unge samt voksne over 18 år.  

 

Tilpasset hverdag med individuelt fokus

Vi tilbyder en hverdag, der aktivt fordrer forbedring eller total afhjælpning. Med de rette tiltag kan den emotionelle ustabile personlighedsforstyrrelse mindskes - en hverdag, vi har lang erfaring med at tilpasse med udgangspunkt i den enkeltes behov. Som en del af vores behandling, vil borgerne opleve stor tilgængelighed fra vores kyndige og uddannede personale. Desuden tilbyder vi bl.a. supervision, nattevagt og socialpædagogisk konsultation samt bolig med støtte. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i individuelle behov.

 

Tilbud for udsatte børn, unge og voksne

Vi har afdelinger med botilbud fordelt over det meste af Sjælland - vi råder eksempelvis over boliger, lejligheder og kollegier i Nordsjælland, Østsjælland, Midtsjælland, samt Hovedstadsområdet.

Vil du høre mere om os, og har du lyst til at se vores lejligheder eller andre botilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

Copyright © All Rights Reserved - Support4Life - Gydevang 39-41, 3450 Allerød - cvr. nr. 40815147