OCD

Addresse

Gydevang 39-41

3450 Allerød

Telefon

42 49 00 01

Email

info@support4life.dk

OCD 

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) kan have en betydelig skadelig effekt på hverdagen for de mennesker, der er ramt af lidelsen. OCD-lidelsen kommer til udtryk ved tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). Nogle er kun plaget af tvangstanker, andre af tvangshandlinger, men oftest vil der være en kombination af begge dele.

Tvangstanker er ubehagelige tankebilleder, idéer eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Tankerne kan fx være frygt for at forårsage sin egen eller en bekendts død. Frygt for at røre ved eller indtage kemikalier eller bakterier. Eller det kan være et overdrevent behov for orden og symmetri.

De angstprægede tanker kan lede til tilbagevendende kontrollerende tvangshandlinger, der udføres efter bestemte mønstre. Tvangshandlingerne udføres ofte for at undgå den af tvangstankerne foranledigede frygtede begivenhed. De hyppigste tvangshandlinger er kontrolritualer (tjekke), undgåelsesritualer, vaske- og rengøringsritualer, tælleritualer og ordens- og symmetriritualer.

OCD kan resultere i mistet tiltro til egne sanser og hukommelse - altså tvivl om, hvorvidt den verden, man oplever, er sand. Oftest er den ramte dog ganske bevidst omkring det umiddelbart absurde og abnormale i hans eller hendes adfærd og tanker - men er på grund af den samtidige angst ikke i stand til at stoppe ved egen hjælp. Derfor kræver behandlingen også en særlig tilgang til hver enkelt borger.

 

Skræddersyet indsats med udgangspunkt i personlige behov

Da OCD indtræffer på forskellig vis hos de ramte, er en skræddersyet og individuelt målrettet indsats, der tager højde for alle aspekter af den ramtes liv nødvendig. Derfor tager vi altid udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og rettigheder med henblik på at tilrettelægge det optimale forløb.

Hos Support4Life tilbyder vi foruden boligordninger med støtte en målrettet behandling af OCD hos børn og unge samt efterværn og støtte for voksne over 18 år.

Copyright © All Rights Reserved - Support4Life - Gydevang 39-41, 3450 Allerød - cvr. nr. 40815147